KIỂM TRA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chọn file hóa đơn (.xml):
Clear selectionBrowse...
XEM HÓA ĐƠN

NỘI DUNG HÓA ĐƠN